Ece R.90 Ürünlerimiz

ECE R.90, yedek parça fren balataları ile ilgili düzenlemedir. ECE R.90 kapsamında verilen onay belgesi, fren balatalarının orijinal fren balatası ile eşdeğer frenleme performansında olduğunu gösterir. Ayrıca kalite yönetim sistemi açısından imalatçının üretim şekli,  üretim aşamaları, imalat süresince gerçekleştirdiği ürün kontrolü ve laboratuar testlerinin uygunluğunu ve ürünün markalama-paketleme koşullarının uygunluğunu kapsar. ECE R.90 onay belgesine sahip fren balatası, orijinal fren balatasının ±%15 performans aralığında eşdeğeri olarak kabul edilir.