Scroll to Top
"Güvenliğiniz Önceliğimizdir"
Başvuru Formu


Eren Balata bünyesinde oluşabilecek açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bizimle çalışmak isterseniz, aşağıdaki iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurunuz.

Kişisel Bilgiler
Başvurulan Pozisyon : 
* Adınız Soyadınız : 
Doğum Yeri : 
Doğum Tarihi :  gg/aa/yyyy
Cinsiyet : 
BayBayan
Medeni Durum : 
BekarEvli
İletişim Bilgileri
Adres : 
* Telefon : 
* E-Posta : 
Eğitim Bilgileri
Eğitim Durumu : 
Okulun Adı : 
Bölüm : 
Bildiğiniz Yabancı Diller : 
Bildiğiniz Programlar : 
Son İş Tecrübesi
İş Yerinizin Adı : 
İş Yerinizin Telefonu : 
Pozisyonunuz : 
Aylık Brüt Geliriniz : 
Yönetici Adı : 
Giriş Tarihi :  gg/aa/yyyy
Çıkış Tarihi :  gg/aa/yyyy
Ayrılma Nedeni : 
Askerlik Durumu : 
İlgi Alanlarınız : 
Üyesi Olduğunuz Dernekler : 
Seyahat Edebilir misiniz? : 
EvetHayır
Referanslarınız : 
Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.