İnsan Kaynakları


Eren Balata, toplam 270 kişilik uzman bir kadroya sahiptir. Personel devirdaiminin minimum seviyede tutulması niteliğinden hareketle firmanın kuruluşu ile birlikte işe başlayıp, bugün halen kadroda hizmet veren sayısı %10 un üzerindedir. Bu yüzdendir ki kısım yöneticileri ve sorumluları konularında tam olarak uzmandır.

Satış ve pazarlama departmanları uzman bir kadro tarafından yöneltilmektedir.Pazarlama departmanının yaratıcı projeleri ve teknikleri, uzman satış kadrosu ile uyum sağlayarak müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır. Müşteri istekleri karşısında oluşan reaksiyon hızı müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır.

Firma bünyesindeki uzman satış kadrosu ve bölge bayiilerinden oluşan satış ağı organik bir yapı oluşturmuş, satış verimliliği ve güvenirliği bu doğrultuda azami seviyeye çıkartılmıştır.